Pedagogik

Montessori i praktiken

Vad man kan se i en Montessoriförskola är prov på vad som händer när man i rätt miljö och med rätt stimulans tar vara på barnets inneboende resurser. Du ser prov på att barn både vill och kan mer än vad du tror.

 

Vi har ett arbetsrum där miljön är lugn och harmonisk. Här har barnen frihet att själva välja sina aktiviteter och arbeta i egen takt. Barnen måste få stimulans inom alla områden för att kunna utveckla sin personlighet.

 

Nedan beskrivs de aktiviteter som finns i Montessoriklassrum.

 

Praktisk träning

Exempel på praktisk träning är att laga mat, baka, diska, tvättar händer, av- och påklädning, hälla, vispa mm. Dessa aktiviteter är till för att barnet skall lära sig att klara sig själv och för att kunna hjälpa andra.

 

 

Sensorisk träning

Sensorisk träning/Montessorimaterialet utmanar barnens sinnen till att utvecklas, allt för att ge en bra grund till senare intellektuell inlärning.

 

 

Fritt skapande

Fritt skapande är till för att utveckla barnets fantasi och skapande förmåga. Här ingår sysslor som att klippa, klistra, måla, forma lera, snickra i verkstan mm. Vi har också våra experiment och tekniska utmaningar i detta rum.

 

Intellektuell träning

Intellektuell träning är till för att utveckla barnet. I vår pedagogik bygger vi på barnets naturliga vetgirighet och vilja att lära sig nya saker. Hjälp mig att hjälpa mig själv finns som en röd tråd där vi också kan stimulera barnet i att leta efter kunskap.

 

Social träning

Pedagogiken bygger på åldersblandade grupper där de äldre barnen på ett naturligt sätt tar hand om de yngre barnen. Barnen väljer själva om de vill arbeta i grupp eller självständigt.

 

Barnen arbetar i grupper (3-6 år), vilket gör att barnen stimulerar varandra och lär sig att ta ansvar för varandra. I en grupp med barn i olika åldrar blir konkurrensen inte heller så stor. Det är viktigare att hitta det bästa inom sig själv än att vara bäst i jämförelse med andra.

 

Läs mer om montessoripedagogik: Montessori i ett nötskal (PDF)

Montessori i ett nötskal (PDF)

 

 

Modersmålsstöd på Barnens Hus

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och det ska synliggöras i vår verksamhet. Läs mer här (PDF) om modersmålsstöd på Barnens hus.