Lilla
Gården på Lilla Barnens Hus

Lilla Barnens Hus

Avdelningen Lilla Barnens Hus öppnade i januari 2005 på Winstrupsgatan 1.

Här har vi en marklägenhet med härlig trädgård. Småbarnsgruppen består av 13 barn i åldern 1–3 år. Vi är en liten grupp barn med tre pedagoger. Två av pedagogerna är förskollärare med Montessoriutbildning och en barnskötare.


Om verksamheten

På Lilla Barnens Hus är all inredning anpassad för det lilla barnet. Dessutom har de hjälp av vår köksansvariga på eftermiddagarna. Det gör att vi har gott om tid för varje barn, och att vi har en lugn stämning på vår avdelning.


Verksamheten är inriktad på att få barnen trygga. Vi har en 3 veckors inskolning för att skapa en bra anknytning. Vi värnar mycket om att barnen ska få sina basala behov tillgodosedda såsom mat, sömn, kärlek och social stimulans. Det är också mycket fokus på att få barnen att lära känna sig själva via sin omgivning. De får möjlighet att experimentera och uppmuntras i att vara bra kompisar med varandra. Musiken tillför mycket glädje och gemenskap och vi har många spontana sångstunder. På Lilla Barnens hus finns tre av våra mest erfarna pedagoger för att visa hur viktiga vi tycker att just de åldrarna är i vår verksamhet.


Hur ser en dag på Lilla ut?

Allt är anpassat efter det mindre barnet – vi eftersträvar en lugn start på dagen.


07:30-09:00 Utelämning


Mellan kl.9:00-11:00 har vi en verksamhet som innefattar fruktstund, utomhusverksamhet och inomhusverksamhet.


11:15-12 har vi lunch


12-ca 14 har vi sovstund (alt vila)


14:30 har vi mellanmål


Därefter aktiviteter ute eller inne tills det är dags för hämtning. För närvarande stänger vi 16:45.

Vår personal


Personalen på Lilla Barnens Hus består av Anna Larsson, Eva Frolov, Josephine Ekstrand och Liselott Svärd.


Vi har samarbete mellan avdelningarna efter behov.