Om Barnens Hus

Kontakta oss

 

Telefon

072-5312570 (mobil Stora)

072-5332570 (mobil Lilla)

 

Adress Stora

Winstrupsgatan 3

Lund, 222 22

 

Adress Lilla

Adress Winstrupsgatan 1

Lund, 222 22

 

E-post

Kontakta Barnens Hus.

 

Kontakta rektor Margareta Nilsson.

 

Köanmälan

Ställ ditt barn i kö hos oss.


Du kan också kontakta köansvarig via mejl om du har frågor.

 

Stadgar

Ladda ned stadgarna för Barnens Hus i Lund.

 

Övrigt

Information om avgifter och maxtaxa inom Lunds kommun (PDF)

 

Gården på Stora Barnens Hus

Om Barnens Hus

Barnens Hus är den äldsta Montessoriförskolan i Lund. Verksamheten baseras på Maria Montessoris idéer om att barn är nyfikna: att de är fulla av upptäckarglädje och iver att lära sig nya färdigheter.

På Barnens Hus försöker vi att med rätt miljö och rätt stimulans tillvarata barnets inneboende resurser och dess glädje över att upptäcka världen omkring sig.


Vi vill att ditt barn skall växa i sin självkänsla under sin tid på Barnens Hus.


Vi vill att ditt barn ska trivas med sig själv och sina kompisar, och lära sig nya färdigheter: sociala såväl som praktiska, kreativa och intellektuella.


Vi vill hjälpa ditt barn att hjälpa sig själv.


Långsiktigt arbete

Som förälder känner man sig trygg i förvissningen att personalen arbetar både på individ- och gruppnivå. Ni är som föräldrar alltid välkomna att ta upp frågor kring våra barn och förutom utvecklingssamtal, som genomförs varje år, finns det gott om utrymme för informella samtal.


Det är fascinerande att följa sitt barn i det långsiktiga utvecklingsarbete som personalen bedriver och där barnet växer med alla de färdigheter som det lär sig.


Ni som föräldrar kan ta del av foton på barnen under tiden som de är i vår dagliga verksamhet via en mobil app.


Det finns alltid ett ledigt knä för det barn som behöver det, vi värnar om en positiv, trygg och harmonisk anda. Vi uppmuntrar hellre en bra handling än kritiserar en dålig.


Vi har stort förtroende för vår personal, och det är talande att våra barn gärna vill hälsa på när de sedan börjat skolan.


Föräldrakooperativ

Vi driver Barnens Hus som en ideell föräldraförening. Personalen står för pedagogiken och den dagliga verksamheten, och föräldrarna sitter som ansvariga huvudmän i styrelsen. Styrelseordförande är en förälder, på samma sätt med kassören, sekreteraren etc. Föräldrarna är även personalansvariga, det vill säga en hjälp åt rektor för förskolan. Rektor är Margareta Nilsson.


Verksamheten bygger på ett praktiskt engagemang från föräldrarnas sida. Föräldrarna förväntas bland annat delta i två arbetsdagar per termin (för reparation av material och gemensam storstädning), delta i styrelsearbetet eller i olika arbetsgrupper.


Det är en stor fördel att ha insyn i Barnens Hus verksamhet, där det är nära mellan beslut och handling.


Utflykter, omsorg, fester och kalas

Vi firar ofta och gärna! När ditt barn fyller år uppmärksammar vi det med att barnet med sång och hen får gå en födelsedagsvandring på samlingen. Barnet får välja sin egen favoritmat och givetvis sätts flaggan också fram. En gång i månaden firar vi alla barn som har fyllt år just den månaden med glass. På Lilla Barnens Hus firas barnet i fråga med festliga frukter.


Andra tillfällen som firas är avslutningarna till jul och sommar. Vid Lucia har vi ett luciatåg där föräldrarna bjuds in med efterföljande fika. Till sommaren har vi tårtfest där varje familj tar med sig något att bjuda på. Det brukar bli en god blandning!


Vi har också föräldrakaffe någon gång per termin, pysseldag inför jul och pajkväll på hösten.


Dessutom deltar vi aktivt i Lunds stads kulturutbud.


Arbete mot diskriminering och kränkande handling

Montessoriförskolan Barnens Hus arbetar medvetet med att förebygga och hantera diskriminering och kränkande behandling.


På Barnens Hus ska ingen, varken barn, personal eller föräldrar, utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Alla våra barn har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt och utifrån sina förutsättningar. Ett tillitsfullt klimat ska främjas i vår förskola så att förtroendefulla relationer mellan personalen och barnen utvecklas och bibehålls.


Förskolan tar helt avstånd från att någon kränker en annan. Likabehandling innebär inte att alla barn ska behandlas lika. I vårt arbete med Värdegrunderna behandlas alla utifrån sina egna förutsättningar och olikheter. Värdegrunden omfattar människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde, individens frihet, jämställdhet mellan könen, samt solidaritet mellan människor.På Barnens Hus arbetar vi medvetet med värdegrundsmålen under hela året.


Läs mer om vårt arbete mot diskriminering och kränkande behandling i vår Likabehandlingsplan.