Lilla

Barnens Hus Montessoriförskola i Lund

Lilla Barnens Hus

 

Öppnade i januari 2005.

11–12 barn i åldern 1–3 år.

Tre pedagoger.

 

Öppettider

Enligt föräldrarnas behov, f.n. 7:30 - 17:00

 

Telefon

072-5332570 (mobil)

 

Adress

Winstrupsgatan 1

Lund, 222 22

 

Köanmälan

Anmäl till kön sker via webbformulär.

 

Du kan också kontakta köansvarig via mejl om du har frågor.

Gården på Lilla Barnens Hus

Lilla Barnens Hus

Avdelningen Lilla Barnens Hus öppnade i januari 2005 på Winstrupsgatan 1.

Här har vi en marklägenhet med härlig trädgård. Småbarnsgruppen består av 11-13 barn i åldern 1–3 år. Vi är en liten grupp: tolv barn och tre pedagoger. Två av pedagogerna är förskollärare med Montessoriutbildning och en barnskötare.


Om verksamheten

På Lilla Barnens Hus all inredning är anpassat för det lilla barnet. Dessutom har de hjälp av vår köksansvariga på eftermiddagarna. Det gör att vi har gott om tid för varje barn, och att vi har en lugn stämning på vår avdelning.


Verksamheten är inriktad på att få barnen trygga. Vi har en 3 veckors inskolning för att skapa en bra anknytning. Vi värnar mycket om att barnen ska få sina basala behov tillgodosedda såsom mat, sömn, kärlek och social stimulans. Det är också mycket fokus på att få barnen att lära känna sig själva via sin omgivning. De får möjlighet att experimentera och uppmuntras i att vara bra kompisar med varandra. Musiken tillför mycket glädje och gemenskap och vi har många spontana sångstunder. På Lilla Barnens hus finns tre av våra mest erfarna pedagoger för att visa hur viktiga vi tycker att just de åldrarna är i vår verksamhet.


Hur ser en dag på Lilla ut?

Allt är anpassat efter det mindre barnet – vi eftersträvar en lugn start på dagen.


Mellan kl.9:00-11:00 har vi en verksamhet som innefattar fruktstund, utomhusverksamhet och inomhusverksamhet.


11:15-12 har vi lunch


12-ca 14 har vi sovstund ( alt vila)


14:30 har vi mellanmål


Därefter aktiviteter ute eller inne tills det är dags för hämtning. Vi stänger 16:45.

Vår personal


Personalen på Lilla Barnens Hus består av Liselott Svärd, Eva Frolov och Anna Larsson.


Liselott har gått en småbarnsutbildning med Montessoriinriktning. Eva är också förskollärare med Montessoriutbildning. Anna och Eva har även gått en kurs i småbarnspedagogik.


Vi har samarbete mellan avdelningarna efter behov.