Stora

Barnens Hus Montessoriförskola i Lund

Gården på Stora Barnens Hus

Stora Barnens Hus

På Stora Barnens Hus är barnen tre till sex år gamla. Vi har 20–22 barn och fyra pedagoger med Montessoriutbildning. I köket finns även Josephine, som lagar god ekologisk mat.

 

Stora huserar i en stor lägenhet på Winstrupsgatan 3 i Lund. Vi har en spännande utemiljö en bit ovanför markytan. Kom gärna och titta!

 

Eftersom Stora Barnens Hus öppnade redan 1961 händer det att personer som vi haft som barn på 1960- och 70-talen kommer tillbaka med sina egna barn, trettio eller fyrtio år senare. Vilken förmån!

 

Om verksamheten

 

Vi följer ungefär samma rutiner varje dag för att barnen ska känna sig trygga och finna sig till rätta. När barnen kommer på morgonen tas de emot av någon i personalen och hälsas välkommen. Under sommarhalvåret är det utlämning på gården mellan 8:00-9:00. Barnen hinner då leka lite med sina kompisar utomhus innan det är samling inomhus. Beroende på ålder följer barnet sedan ett givet program.

 

På Stora Barnens hus arbetar barnet mer självständigt. Exempel på egna aktiviteter kan vara att pyssla i verkstaden, att arbeta med Montessorimaterial i ett av de stora rummen eller att träna på bokstäver och siffror. Självklart fortsätter även den sociala träningen. Vi diskuterar t.ex. hur en kompis ska vara och leker ofta i grupp. Vi har även här erfarna pedagoger som kan möta barnens olika behov med kärlek och omsorg. Vi ger mycket tid åt att samtala med barnen och tar deras frågor och funderingar på allvar, vilket senare kan leda till att vi arbetar med just det som barnen tänker på.

 

 

Hur ser en vanlig dag på Stora ut?

 

Varje dag försöker vi ha en samlad förmiddag utan för mycket avbrott. Barnen som kommer tidigt serveras en lätt frukost.

 

Vid 9:00 har vi alla anlänt och har då åldersindelade samlingar.Där kan vi ge förslag på nya aktiviteter eller bara sitta och prata en stund med barnen.Sedan ser dagen ungefär ut så här:

 

 1. Aktivitetsstund på förmiddagen
 2. Mellanmål äts när barnen är sugna på frukt själva.
 3. En kort läs eller sångsamling före
 4. Lunch
 5. Delad utevistelse eller vila
 6. Mellanmål ute eller inne
 7. Aktivitetsstund på eftermiddagen

 

 

Exempel på andra, återkommande aktiviteter inom och utanför Barnens Hus är:

 

 • Vi spelar och sjunger mycket. Vi är 2 pedagoger som kan spela gitarr. De yngsta får rytmiksamlingar
 • Besök i Stadsparken, Botan och kulturen.
 • Sommarfest med tårtkalas
 • Spännande Avslutningsfest med de barn som skall sluta på våren
 • Arbetsdagar och städdagar
 • Utflykter och ”inflykter”
 • Maskerader och fester
 • Teman, exempelvis dinosaurier och rymden, konst och experiment.
 • Bio, Sagoskåpsbesök på Biblioteket och teater på sagohuset
 • Föräldrafester och föräldrakaffe
 • Mulleutflykter de äldsta barnen är med i friluftsfrämjandet, 10 gånger/år
 • Vi har Gympa i en närliggande aikidolokal.

 

 

Vår personal

 

Barnens Hus har alltid värnat om sin personal, vilket gjort att våra duktiga lärare har arbetat tillsammans länge.

 

Förskolechefen Margareta Nilsson har arbetat på Barnens Hus sedan 1989. Hon tillträdde tjänsten som chef i juli 2013 efter Elisabeth Johnsen. Elisabeth Johnsen hade dessförinnan tjänsten i 36 år.

 

Tillsammans med Margareta arbetar de erfarna pedagogerna Marianne Bengtsson, förskollärare och biträdande chef och Hanna Dahlquist, förskollärare. Under hösten 2017 är Anna-Maria Ahokas anställd som vikarie på vår förskollärartjänst som är vakant.

 

Josephine Eriksson är kock på Barnens Hus och lagar mat till alla barnen på såväl Stora som Lilla. Josephine arbetar även fasta timmar på Lilla Barnens hus.