Om Barnens Hus

Barnens Hus Montessoriförskola i Lund

Gården på Stora Barnens Hus

Om Barnens Hus

Barnens Hus är den äldsta Montessoriförskolan i Lund. Verksamheten baseras på Maria Montessoris idéer om att barn är nyfikna: att de är fulla av upptäckarglädje och iver att lära sig nya färdigheter.

 

På Barnens Hus försöker vi att med rätt miljö och rätt stimulans tillvarata barnets inneboende resurser och dess glädje över att upptäcka världen omkring sig.

 

Vi vill att ditt barn skall växa i sin självkänsla under sin tid på Barnens Hus.

 

Vi vill att ditt barn ska trivas med sig själv och sina kompisar, och lära sig nya färdigheter: sociala såväl som praktiska, kreativa och intellektuella.

 

Vi vill hjälpa ditt barn att hjälpa sig själv.

 

 

Långsiktigt arbete

 

Som förälder känner man sig trygg i förvissningen att personalen arbetar både på individ- och gruppnivå. Ni är som föräldrar alltid välkomna att ta upp frågor kring våra barn och förutom utvecklingssamtal, som genomförs varje år, finns det gott om utrymme för informella samtal.

 

Det är fascinerande att följa sitt barn i det långsiktiga utvecklingsarbete som personalen bedriver och där barnet växer med alla de färdigheter som det lär sig.

 

Ni som föräldrar kan ta del av foton på barnen under tiden som de är i vår dagliga verksamhet via en mobil app.

 

Det finns alltid ett ledigt knä för det barn som behöver det, vi värnar om en positiv, trygg och harmonisk anda. Vi uppmuntrar hellre en bra handling än kritiserar en dålig.

 

Vi har stort förtroende för vår personal, och det är talande att våra barn gärna vill hälsa på när de sedan börjat skolan.

 

 

Föräldrakooperativ

 

Vi driver Barnens Hus som en ideell föräldraförening. Personalen står för pedagogiken och den dagliga verksamheten, och föräldrarna sitter i styrelsen tillsammans med personalen. Styrelseordförande är en förälder, på samma sätt med kassören, sekreteraren etc. Föräldrarna är även personalansvariga, det vill säga en hjälp åt förskolechefen. Förskolechefen är Margareta Nilsson.

 

Verksamheten bygger på ett praktiskt engagemang från föräldrarnas sida. Föräldrarna förväntas bland annat delta i två arbetsdagar per termin (för reparation av material och gemensam storstädning), delta i styrelsearbetet eller i olika arbetsgrupper samt ibland rycka in på förskolan i samband med tillfällig sjukdom bland personalen.

 

Det är en stor fördel att ha insyn i Barnens Hus verksamhet, där det är nära mellan beslut och handling.

 

 

 

Ovan: Bilder från gården på Stora Barnens Hus under fixardagen i april 2014

 

Utflykter, omsorg, fester och kalas

 

Vi firar ofta och gärna!

 

När ditt barn fyller år har vi kalas där ditt barn får ta med sig något gott att bjuda på. Flaggan sätts förstås också fram.

 

Andra tillfällen som firas är avslutningarna till jul och sommar. Vid Lucia har vi ett luciatåg där föräldrarna bjuds in med efterföljande fika. Till sommaren har vi tårtfest där varje familj tar med sig något att bjuda på. Det brukar bli en god blandning!

 

Vi har också föräldrakaffe någon gång per termin, pysseldag inför jul och pajkväll på hösten.

 

Vi har också satt upp musikaler dit föräldrar och syskon bjuds in. Dessutom deltar vi aktivt i Lunds stads kulturutbud.